Deelsessies

1. Herstellen en versterken van gezond functioneren
Functioneringsgerichte Rehabilitatie in de Ambulante Hulpverlening aan Ouderen.
Paul Andreoli, Innosearch Development Support BV

2. Balanceren tussen mogelijkheden en beperkingen,
Rehabilitatie en het ZorgZwaartePakket (ZZP)
Martine van Huuksloot, Grow/Work

3. Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH)
SRH binnen ambulant casemanagement ouderen, niet het probleem van de cliënt maar zijn passie is het uitgangspunt van de rehabilitatiewerker.
D.G. Verbeeten, GGZ Eindhoven, Centrum ouderenpsychiatrie

4. Elektronisch maar niet automatisch
SRH en het Elektronisch Cliënten Dossier in een instelling binnen de GGZ voor opvang, begeleiding en activering.
Simone van Houdt en drs. Martine Ganzevles, Kwintes
5. Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) en ouderen!
Grip houden op je leven, als afhankelijkheid dreigt!
Sylvia Bronsgeest en Emma Loos, Parnassia Bavo groep, Bavo Europoort, afdeling Rehabilitatiecentrum GP.

6. Chronisch ziek en voor altijd patiënt
Functioneringsgerichte Rehabilitatie, over welbevinden en functioneren in de langdurige intramurale ouderenpsychiatrie
André Visser, GGZ Noord Drenthe

7. Evenwichtig ouder worden en zo zelfstandig blijven!
Professionele ondersteuning van Burgerschap in een zorgcentrum
Jan Willem Stolk, Stichting Rehabilitatie '92 en Ria van Dijk Argos Zorggroep locatie de Meerpaal

8. Op zoek naar zin.
werken met het levensverhaal
drs. Iris van Asch, Trimbos-instituut