Publicaties


Psychiatrische Rehabilitatie
Jaarboek 2008 - 2009
Onder redactie van Annette Plooy, Sonja van Rooijen en Jaap van Weeghel


Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid
van mensen met psychische aandoeningen (Passage-cahier)
Onder redactie van Wilma Boevink, Annette Plooy en Sonja van Rooijen

Voor meer interssante titels kijkt u op www.swpbook.com