Voorwaarden

Organisatie
Ouderenpsychiatrie: En wat wilt u zelf? wordt georganiseerd door het Kenniscentrum Phrenos. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom te Amsterdam.

Datum en plaats
Het congres vindt plaats op woensdag 7 april 2010 in congrescentrum de Meervaart te Amsterdam.

Deelname
Deelname aan dit congres bedraagt € 295,- (incl. btw) en is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal. Klik hier om u aan te melden.
Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een factuur voor de betaling van deelnamekosten.

Cliëntdeelname
Voor deelname van cliënten geldt een afwijkende deelnamepijs van € 90,00. Opgave van deelname en facturatie dient hiervoor via de betreffende GGZ-instelling te gaan. Voor elke cliëntdeelname dient er minimaal één reguliere aanmelding gedaan te worden.

Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht

Kortingsregeling
Bij meerdere aanmeldingen uit dezelfde instelling krijgt de tweede persoon 5% korting, en de derde en alle volgende 10%. Studenten hebben recht op 20% korting, bij inlevering van een leesbare kopie van de studentenkaart. Lidinstellingen van het Kenniscentrum Phrenos hebben recht op €20,- participantenkorting. (Aanvullend op de standaard kortingen).

Annuleringsregeling
Bij annulering tot twee weken voor aanvang 75% restitutie, tot één week voor aanvang 50% restitutie, later volgt geen restitutie. Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits tevoren aan de organisatie gemeld.

Contactpersonen
Programma:
Petra Klabbers, officemanager, Kenniscentrum Phrenos, pklabbers@trimbos.nl
Organisatie:
Kirsten Posthuma, Logacom, k.posthuma@logacom.nl

Accreditatie
Er is accreditatie aangevraagd bij de NVvP voor psychiaters en bij het KVV voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Nadere informatie
Logacom BV
www.logacom.nl
T. 020 320 33 64